Hoofd- adoptie en pleegzorgDecodering en leerstoornissen lezen

Decodering en leerstoornissen lezen

adoptie en pleegzorg : Decodering en leerstoornissen lezen

Decodering en leerstoornissen lezen

Door Ann Logsdon Bijgewerkt 19 juli 2019
Decodering lezen. Getty Images Credit: Hero Images

Meer op school

 • Leerproblemen
  • Betrokken raken
  • gereedheid
  • Aan het leren
  • At Home en Afterschool
  • Speciaal onderwijs

  Lezen van decoderen is het gebruik van verschillende leesvaardigheden om woorden te lezen of te "decoderen". Bij het lezen van decodering peilen lezers woorden door hun delen uit te spreken en vervolgens die delen samen te voegen om woorden te vormen. Om voldoende vloeiend te kunnen lezen om te begrijpen wat er wordt gelezen, moeten lezers in staat zijn om woorden te decoderen en de onderdelen snel en nauwkeurig samen te voegen. Kinderen met leerstoornissen zoals dyslexie, basislezen of begrijpend lezen hebben vaak moeite met het leren van decodeervaardigheden en hebben veel oefening nodig.

  Lezers die geen decodeervaardigheden ontwikkelen, zullen ook moeite hebben met begrijpend lezen. De vroegste fasen van het lezen van decodeerinstructie omvatten meestal fonemisch bewustzijn en fonetische instructie. Normaal gesproken leren kinderen in de eerste klas hoe ze de verschillende geluiden in woorden kunnen uiten en combineren om woorden tot één lettergreep te maken. Ze zullen waarschijnlijk ook werken met zowel lange als korte klinkergeluiden.

  Naarmate kinderen de eerste jaren doorlopen, leren ze steeds complexere woorden te decoderen met meer dan één lettergreep. In de bovenste primaire jaren beginnen kinderen te leren over voor- en achtervoegsels. Ze zullen ook Griekse en Latijnse wortels verkennen om een ​​beter begrip te krijgen van de betekenis van complexe woorden. Naarmate kinderen zich deze vaardigheden eigen maken, worden de vaardigheden meer automatisch. Kinderen hebben niet langer de behoefte om elke letter te laten klinken om woorden te ontcijferen. Ze beginnen meer te vertrouwen op gezichtsherkenning. Het is echter niet ongewoon dat kinderen met leerstoornissen zoals dyslexie meer tijd en meer oefening met dergelijke vaardigheden nodig hebben dan kinderen zonder leerstoornissen.

  Naarmate kinderen meer bedreven worden in het herkennen van woorden en delen van woorden die te zien zijn, beginnen ze ook te leren hoe clusters van letters te combineren en gemeenschappelijke groepen letters te herkennen en hoe hun betekenissen worden beïnvloed door die clusters. Kinderen beginnen clusters van letters te lezen in plaats van letters afzonderlijk. Kinderen wordt meestal geleerd om te zoeken naar delen van woorden of basiswoorden waarvan ze al weten dat ze grotere onbekende woorden decoderen. Hond en huis vormen bijvoorbeeld het woord hondenhok.

  Hoe kinderen met leerstoornissen hulp hebben bij het decoderen

  Kinderen met leerstoornissen bij het lezen of dyslexie hebben vaak zwakke punten in fonologische vaardigheden, en dit beïnvloedt hun vermogen om efficiënt te leren decoderen. Ze kunnen vaak passages volledig begrijpen die aan hen worden voorgelezen, maar ze verliezen de betekenis van passages wanneer ze proberen ze zelf te lezen. Om dit probleem aan te pakken, hebben worstelende lezers vaak herhaaldelijk oefenen en oefenen van klanken en decoderen over een langere periode nodig dan niet-gehandicapte kinderen. Onderzoekers bevelen doorgaans op onderzoek gebaseerde instructieprogramma's aan om aan deze behoeften te voldoen.

  Veel op onderzoek gebaseerde programma's bevatten expliciete instructie bij het decoderen, zoals:

  • Peilen van letters en clusters van letters.
  • Woordfamilies leren die vergelijkbare wortels hebben, zoals macht en slimheid.
  • Leren om woorden te voorspellen met behulp van context-aanwijzingen. In "De hond blafte de hele nacht" kan een lezer bijvoorbeeld het woord blaffen voorspellen op basis van het begingeluid en het feit dat het zinvol is in de zin.
  • Hoogfrequente woorden leren op zicht.

  Leraren beoordelen de leesvaardigheden van kinderen met behulp van papieren werkbladen en ook op basis van prestatiebeoordeling. Dat wil zeggen, studenten lezen hardop en leraren luisteren aandachtig naar de specifieke soorten fouten die kinderen maken tijdens het lezen. Docenten kunnen leerlingen lijsten met woorden laten lezen, evenals zinnen en paragrafen om hun vaardigheden te beoordelen. Deze oefening, miscue-analyse genoemd, is een nuttige manier om vast te stellen welke vaardigheden van het kind zwak zijn en waar hij meer oefening nodig heeft. Studenten kunnen fouten maken in signalen met een lettergeluid, contextuele signalen of in syntaxis. Wanneer leraren deze fouten identificeren, kunnen ze de instructie aanpassen aan de individuele behoeften van het kind.

  Uiterlijk, oorzaken en behandeling van baby diarree
  Redenen om aanpassing van het gezagsrecht aan te vragen